Jüri Eintalu

Ukraina koolides ei õpetata enam järgmiste autorite teoseid:

 • kindralmajor Puškin;
 • kindralmajor Lermontov;
 • polkovnik Dostojevski;
 • podpolkovnik Lev Tolstoi;
 • polkovnik Bunin;
 • kuulipildurid Ilf ja Petrov;
 • major Turgenev;
 • major Nekrasov;
 • seersant Bulgakov;
 • seersant Krõlov;
 • kapral Tšehhov;
 • kapral Beljajev.

Õpikutest eemaldatakse ka viited kõikidele teostele, mis käsitlevad Suurt Isamaasõda.

Topeltagent Gogoli mõned teosed eemaldatakse õppeorogrammidest, mõned aga jäetakse alles viitega sellele, et Gogol oli periooditi Ukraina kirjanik.

Bõliinad Vene partisanist Ilja Muromets asendatakse ballaadidega Robin Hoodist.

Ülalnimetatud Venemaa sõjaväelasi peetakse otseselt vastutavaks Venemaa invasioonile Ukrainasse, mis algas 24. veebruaril 2022. a.

--

--

Jüri Eintalu

Jüri Eintalu

PhD in philosophy. I have also studied maths, physics and even something about economics. Be careful in chess. https://orcid.org/0000-0002-1306-4666